E-arkivalier

Fremtidens arkivalier på arkivet

Gentofte Kommune oprettede 1. januar 2013 et elektronisk arkiv: Gentofte § 7 arkiv, som indsamler og bevarer kommunens elektroniske arkivalier, samt stiller dem til rådighed for myndigheder, offentlighed og forskning. E-arkivet vejleder også opgaveområderne og institutionerne om arkivmæssige spørgsmål.

Gentofte § 7 arkiv er organiseret sammen med Lokalhistorisk Arkiv under Kultur, Unge og Fritid.

Vi digitaliserer løbende vores papirarkivalier, så endnu flere kan få glæde af dem!