Tæt på kilderne

På besøg i arkivet

NYT UNDERVISNINGSTILBUD! Arkivet inviterer elever på mellemtrinnet og i udskolingen indenfor.

Hvad er et arkiv, og hvordan arbejder man med historiske kilder? Eleverne møder en historiker fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og kommer bag scenen og oplever magasinet, hvor kilderne bliver opbevaret. De går på opgadelse i kilderne og arbejder med lup og arkivhandsker og finde frem til en historisk person fra Gentofte.

Fokus:

  • Eleven får viden om kildekritiske begreber og kan anvende kildekritisk metode i arbejdet med historiske spor.
  • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold ud fra historiske scenarier

Bestil forløbet ved at kontakte arkivet på 39 98 58 20 eller gennem portalen www.skolenivirkeligheden.dk