Bernstorff Slot

Kort og godt om Bernstorff Slot

Bernstorff Slot er opført af udenrigsminister J.H.E. Bernstorff i årene 1759-1765. Slottet er tegnet af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin, som også står bag Fredensborg Slotshave. 

Slægten afhændede slottet i 1812, hvorefter skiftende ejere kom til. I 1842 overtog kongefamilien slottet. Storhedstiden var, da Christian den 9. hver sommer samlede sin familie fra Europas konge- og fyrstehuse her.

I 1906-1939 boede sønnen prins Valdemar på slottet. Herefter flyttede Civilforsvarets Befalingsmandsskole ind, og i dag er slottet ejet af staten og forpagtes som kursus- og konferencecenter.

I parkens nordøstlige del er i 1964 anlagt et gravsted for Prins Axel og hans familie i form af en mindesten, omgivet af en stenkrans og bøgetræer.

Omkring slottet findes staldbygninger og vandtårn fra ca. 1875 samt et træhus, Svenske Villa, fra Kunst- og industriudstillingen 1888, og Dronning Louises Tehus.

Svenske Villa

Svenske Villa blev bygget på bestilling af den svenske stat og udstillet i 1888 i København, som en del af den store Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling, Villaen tjente som et eksempel på klassisk svensk træbygningskunst.

Den daværende Dronning Louise syntes godt om villaen og købte den til opførelse i Bernstorffsparken, efter udstillingens afslutning. Her fik villaen status af gæstehus, og fungerede som sådan indtil Kong Christian IXs død i 1906.

Fra 1939 til 1985 blev Svenske Villa lejet ud til forskellige formål, og bygningen blev fredet i 1987. I 1995 blev Svenske Villa på privat initiativ restaureret og taget i anvendelse som kulturhus.

Villaen tilhører staten og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dronning Louises Tehus

Dronning Louises Tehus er beliggende i Bernstorffsparkens sydlige ende. Tehuset blev på linje med Svenske Villa oprindeligt anvendt som gæstebolig til Bernstorff Slot. I Christian IX’s regeringstid, fra 1863 til 1906, anlagde hans hustru, Dronning Louise, en smuk rosenhave foran huset.

Dronning Louise tilbragte mange somre i det stråtækte hus, sammen med kongen og deres mange børn. Huset dannede bl.a. rammen om dronningens mange teselskaber.

I mange år stod huset tomt, men i 2013 blev det renoveret, og er nu forpagtet til privat virksomhed. Åbningen af Dronning Louises Tehus skete i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af hele Bernstorff Slotshave.