Blidah Park

Boligbebyggelsen Blidah i Hellerup er fra starten af 1930’erne, og har haft afgørende betydning for udviklingen af dansk boligbyggeri.

Med opførelsen af Blidah Park sås for første gang i Danmark et brud med etagehusenes karréstruktur. Bebyggelsen er udlagt som fritliggende længer af 3’etages boligblokke, og dermed opstod parkbebyggelsen. 

Længerne er konstrueret med det formål at opnå bedst mulige dagslysforhold. Bebyggelsesplanen og enkelte af husene er udarbejdet af arkitekt A. Skjøt-Pedersen, øvrige af Ivar Bentsen, Edvard Heiberg, Acton Bjørn og Karl Larsen samt kooperative Arkitekter. Havearkitekten C. Th. Sørensen står bag landskabet mellem boligblokkene.

Navnet stammer fra landstedet Blidah, der lå på arealet fra ca. 1850. Nogle af træerne er bevaret fra landstedets oprindelige have.

Blidah-bebyggelsen består af 26 blokke, med i alt 366 lejligheder.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 39 98 85 32, mail cho@gentofte.dk

Find stedet: Strandvejen, Hellerup - kort efter Øregaard Park i nordgående retning.