Kongefamiliens somre på Bernstorff Slot

Kongefamilien har i mange århundreder haft en tæt tilknytning til Gentofte. Ved Reformationen i 1536 overgik det meste af det område, der i dag svarer til Gentofte Kommune, fra kirken til kongen. Kongemagten opførte i de følgende århundreder Ibstrup Slot, Jægersborg Slot, Hvidøre Kongsgård og Charlottenlund Slot. De kongelige trådte de bonede gulve på lystslottene i forbindelse med de kongelige jagter og i sommertiden.

På kongelige hænder

Bernstorff Slot var også gennem en årrække rammen om kongefamiliens sommerliv. Slottet var oprindeligt et sommerlandsted. Det var opført i årene 1759-65 af grev Bernstorff på et stort landområde, som han havde fået af Frederik den 5. Den franske arkitekt N.H. Jardin ledede opførelsen af slottet og slotsparken, som var inspireret af den romantiske landskabshave. I 1842 kom Bernstorff Slot i kongefamiliens eje, og blev benyttet som sommerbolig for Christian den 8. og senere af Christian den 9. (1818-1906) og dronning Louise (1817-1898).

Slottets storhedstid

Christian den 9. bliver ofte omtalt som Europas svigerfar, da mange af hans børn blev giftet ind i Europas fyrstehuse. Hver sommer samlede Christian den 9. og dronning Louise den nærmeste familie på Bernstorff Slot. Denne tid betegnes som slottets storhedstid.

Trængsel på slottet

Prins Erik har fortalt levende om sine somre på Bernstorff Slot, når den store familie fra nær og fjern samledes. Det var nødvendigt at rykke tæt sammen, når Bernstorff Slot skulle huse dem alle, ”men det var kun morsomt – man var jo som andre Mennesker paa Landet – og alle vi var i alt Fald glade og blev som Børn paany i det gamle, kære Hjem i Bernstorff Slotspark.” Når der var det helt store rykind på slottet, boede prins Erik med sine forældre, prinsesse Marie og prins Valdemar, og sine fire søskende i Den Svenske Villa. Den havde dronning Louise erhvervet på den internationale udstilling i København i 1888.

Øllebrød i store mængder

Morgenen startede altid med, at hele den kongelige familie spiste morgenmad sammen i den store spisesal. Morgenmaden bestod uden undtagelse af øllebrød! Prins Erik fortæller: ”Jeg ved ikke, om Kejserinde Dagmar spiste Øllebrød i Vinterpaladset eller paa Czarskoie-Selo, eller om Dronning Alexandra spiste det i Buckingham Palace eller paa Sandringham, om Kong Georg spiste den egentlig ganske mærkelige danske Ret i Ly af Akropolis, men paa Bernstorff og Fredensborg spiste de Pinedød Mængder af Øllebrød.”

Bernstorff Slot i dag

Efter Christian IX’s død i 1906, boede prins Valdemar med sin familie på slottet indtil sin død i 1939. Under og efter Anden Verdenskrig har slottet været anvendt af Civilforsvaret og Beredskabsstyrelsen. Bernstorff Slotshave blev i 1945 åbnet for offentligheden, og den er i dag et af Gentoftes rekreative områder.