Obelisken på Femvejen

Femvejen var oprindeligt et trafikalt midtpunkt i kommunen, som samlede pragtvejen Jægersborg Allé og Bernstorffsvej med de tre nordgående jagtveje mod Dyrehaven: Ermelundsvej, Vilvordevej og Ordrup Jagtvej. I dag samler Femvejen, udover Jægersborg Allé og Bernstorffsvej, også Fortunvej, Vilvordevej og Ordrupvej.

Til minde om Christian den 9. og dronning Louise

I 1913 blev der rejst et mindesmærke til ære for Christian den 9. og dronning Louise. Det er en obelisk, der er tegnet af arkitekt A. Clemmensen, og udført i bornholmsk granit af billedhuggeren Anders Bundgaard. Mindesmærket blev afsløret den 7. september 1913 under en stor indvielsesfest med deltagelse af medlemmer fra kongehuset med kong Christian den 10. i spidsen.

Inskriptionen blev forfattet af professor Vilhelm Andersen lyder i al sin enkelthed:

”Kong Christian den Niende og Dronning Louise / satte vi Mænd og Kvinder af Gentofte-Ordrup-Hellerup Sogn denne Sten som et Mærke i Sognenes Midte på Sammenholdet i deres Styre / som et Minde om Bernstorffs kongelige Herskab der paa dette Sted i et stille Hjem tænkte paa Tidens Tarv til Danmarks Bod og Herskerhusets Hæder / som et Maal for dem der i Tidens Løb mens Lindes løves bor her mellem Skov og Sund at de under samme Himmel og med det samme Haab skal tjene Fædrelandet og Fremtiden som hine.”

Hele Europas svigerfar

Teksten fortæller, at det var borgerne i Gentofte som tog initiativ til mindesmærket. Mange tror, at mindesmærket er rejst til minde om grev Bernstorff, men i virkeligheden er det altså til minde om Christian den 9. og dronning Louise, som flittigt brugte Bernstorff Slot som sommerbolig 1854-1906.

Christian den 9. er kendt som ”Europas Svigerfar”, idet fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner: Hans ældste søn som Frederik 8., Alexandra som dronning af England gift med Dronning Victorias ældste søn, Albert Edward, Dagmar som kejserinde af Rusland gift med zar Aleksander den 3. af Rusland samt Vilhelm som Kong Georg den 1. af Grækenland.

Når kongefamilien samledes om sommeren på Bernstorff, blev der pustet liv i de kongelige sale og i den flotte slotspark.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv