Dyssegårdsparken

Kort og godt om Dyssegårdsparken.

Dyssegårdsparken blev anlagt omkring 1950 på en del af Højgårdens jord. Her lå en gammel granplantage og et fugtigt engdrag mellem Gentofte Rende og Slangerupbanen (nu Farumbanen), som kommunen overtog i 1948.

Parken er udformet af stadsgartner Axel Andersen, der i efterkrigstidens ånd lagde vægt på aktive fritidsbeskæftigelser og sport. Derfor blev det fugtige areal fyldt op og anlagt som boldbaner – den nuværende fælled. Samtidig blev de brede skovbræmmer plantet, og stier blev anlagt langs parkens sider.

I 1967 byggede spejderne en hytte i parkens sydende, og i 1974-75 kom en børneinstitution til i samme område. I den forbindelse blev parken fredet. I 2003 blev rondellerne plantet og nye sti-forbindelser etableret på tværs af parken.