Jægersborg Allé

- fra kongelig jagtvej til rekreativt byområde

Jægersborg Allé anlægges af kongen

Jægersborg Allé blev anlagt på kongens befaling, men det var Gentoftes hovbønder som udførte det hårde hoveriarbejde med anlægget af vejen. Alléen omtales allerede i 1695, og menes at være anlagt færdig i sommeren 1706. I starten var det kongens jagt- og herskabsvej, der fungerede som forbindelsesvej mellem de kongelige slotte i Jægersborg og Charlottenlund.

Kongernes Jægersborg Allé

I alléens første levetid har den formodentlig blot været et hjulspor, men det var tilstrækkeligt til at få kongens selskaber sikkert frem til de kongelige jagter i området. Kongernes foretrukne jagtområde var nord for København, og jagterne foregik ofte fra Ibstrup Slot – det senere Jægersborg Slot. Slottet blev opført i 1609-20 af Christian IV og den tilhørerne Jægergård, tegnet af Laurids de Thurah blev opført 1734-36.

Slottet blev revet ned omkring 1760, men Jægergården er bevaret, og den har været brugt som kaserne siden slutningen af 1700-tallet. Jægersborg Slot har givet alléen sit navn.

I 1663 fik Frederik 3.’s kammertjener lov til at opføre et værts- og forlystelseshus i Charlottenlund Skov. Senere udbyggede Ulrik Frederik Gyldenløve værtshuset, og stedet fik navnet Gyldenlund Slot. I 1730-33 opførtes et nyt slot til Charlotte Amalie, og det tog navn efter hende – Charlottenlund Slot.

Mellem de to slotte byggede Christian d. 5. en fasangård, hvor der blev opdrættet fasaner til de kongelige jagter. Efter at J.H.E. Bernstorff fik fasangården og senere store landområder i Gentofte forærende af kongen, blev endnu et slot opført, nemlig Bernstorff Slot. Efter Bernstorffernes tid var forbi, var der skiftende ejere, indtil kongefamilien overtog slottet i 1842, og brugte det til sommerbolig indtil 1939. Jægersborg Allé har således forbundet ikke mindre end tre kongelige slotte.

Jægersborg Allé for alle

I 1829 blev der offentlig adgang til Jægersborg allé, og alle borgere kunne frit færdes på vejen, selvom det endnu ikke var gratis at færdes på vejen med køretøjer. Ved bomhuset ved Charlottenlund Skov betalte man bommanden for at benytte vejen til køretøjer.

På udflugt til Charlottenlund Skov

I starten af 1800-tallet blev det populært at tage ud i naturen, og det københavnske borgerskab begyndte at tage på udflugt til den skønne Charlottenlund Skov. Der blev hurtigt opsat beværtertelte, hvor der var underholdning og mulighed for at spise mad efter en let spadseretur i den grønne natur.

Københavnerne ankom til fods eller i hestevogne, og ved de mere permanente traktørsteder var der mulighed for at få opstaldet sine heste, medens man morede sig. Således hed et af de populære traktørsteder ’Over Stalden’ og et andet ’Ved Stalden’. Ved det tidligere skovløber hus Grøndalshuset kunne man sommeren igennem få sig en svingom.

Jernbanen og tilflytterne

Klampenborgbanens anlæggelse i 1863 satte skub i en mere bymæssig bebyggelse, og villaer, etageejendomme og butikker skød op langs Jægersborg Allé ved Charlottenlund. Den historiske Jægersborg Allé har udviklet sig meget gennem de sidste hundrede år, og i dag er der langs den smukke Jægersborg Allé både kongelige slotte, villaer, etageejendomme, og et rigt forretningsstrøg.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv