Gentofte Hospital

Gentofte Hospital

Gentofte Hospital blev indviet i 1927. Indtil da havde Frederiksberg Hospital været ene om at tage sig af patientbehandlingen i det daværende Københavns Amt.

Hospitalet er opført i streng, nyklassicistisk stil som blokbyggeri, der var mindre pladskrævende end de traditionelle pavillonhospitaler. Arkitekterne bag var Emil Jørgensen og Helge Bojsen-Møller.

I 1939 var hospitalet fuldt udbygget med ca. 1.000 sengepladser. Det er blevet udvidet og ombygget flere gange, senest i 2006, hvor en stor renoveringsplan blev søsat.

Indtil 2007 var hospitalet drevet af Københavns Amt, men med strukturreformen overgik driften til Region Hovedstaden. Samtidig skiftede hospitalet navn fra Amtssygehuset i Gentofte til Gentofte Hospital.