Gentofte Park - Folkeparken


I 1744 lod Herman Kløcker den gamle "Gentoftegård" nedrive og opførte i stedet en ret anselig lystgård, som den nuværende "Gl. Salem" var en del af. Samtidig blev haven anlagt "som de kongelige hauger". Lindealléen, som fører gennem parken ned mod Gentofte Sø, stammer fra denne tid.  

Kommunen erhvervede i 1918 arealerne ned mod søen (ca. 15.000 kvm) suppleret med arealerne fra to syd herfor beliggende ejendomme, hvis samlede areal udgjorde 34.000 kvadratalen (13.400 kvm).

Et mindre areal er senere afgivet i forbindelse med opførelsen af Gentofte Statsskole.