Gentofte børneasyl

Gentofte Børneasyl også kaldt Provst Boisen og Hustrues Børneasyl blev stiftet i 1862 af sognepræsten i Gentofte, B.F.O. Boisen og hustruen Christiane Hansine. Boisen tog initiativ til asylet, for at ”Børn fra 2 til 7 Aar tidlig vænnes til Flid og Orden i Stedet for at drive om paa Gaden eller ligge ørkesløse Hjemme i Forældrenes Huse, overladt til dem selv, medens disse er paa Arbejde.” Boisen kendte sit lokalområde, og han vidste, at der var mange mindrebemidlede familier. Her måtte begge forældre arbejde som eksempelvis tjenestefolk i de store husholdninger. Børnene var derfor meget overladt til sig selv.

56 børn og én voksen

Hverdagen i børneasylet var noget anderledes end i nutidens børnehaver. Der var blot en asylmoder til 56 børn! Undertiden fik asylmoderen dog assistance fra medhjælpende frøkener. Asylmoderen skulle sørge for, at børnene fik en kristelig opdragelse, blev undervist, og lærte renlighed og orden. Dagen startede og sluttede med bøn og salmesang. I starten kostede det ikke noget for forældrene at få deres børn passet i asylet, men senere blev der indført en mindre betaling. I 1920-1940 betalte forældrene 1,50 kr. om måneden. Indtil 1952 lå Gentofte Børneasyl i Gentoftegade 30. Pladsforholdene var trange, og det var først i 1944, at der blev indlagt toilet i bygningen. Tidligere havde man klaret sig med latriner. I 1952 fik asylet (fra 1942 kaldt Gentofte Børnehave) nye lokaler på Sødalen 7, hvor det ligger i dag.

Fra asyl til børnehave

I Gentofte Kommune blev der også oprettet asyler i Skovshoved, Ordrup og Hellerup, og over hele landet oprettede man i 1800-tallet asyler for trængende børn. Fra omkring 1900 blev asylerne ændret til børnehaver med et mere pædagogisk indhold, og fra 1920’erne var børnehaverne ikke længere forbeholdt ubemidlede.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv