Gentofteulykken - 1897

Den 11. juli 1897 indtraf den første store alvorlige ulykke i dansk jernbanehistorie, og den foregik på Gentofte Station.

40 døde og 132 sårede

Ulykken skete sent søndag aften. På Gentofte Station holdt et forsinket lokaltog fra Holte fyldt med glade, men trætte udflugtsrejsende. Toget var klar til afgang, men blev pludselig påkørt af et særtog fra Helsingør, der skulle køre uden stop fra Holte til København. De fire bageste vogne i Holtetoget blev knust, og 32 passagerer blev dræbt øjeblikkeligt. Dertil kom 140 tilskadekomne, hvoraf otte senere døde af deres kvæstelser. Der blev straks telegraferet efter lægehjælp og militær assistance fra Jægersborg kaserne og Bernstorff Slot. Kort tid efter blev et ambulancetog med læger sendt af sted fra København. Nogle af de sårede blev bragt til villaerne nær stationen, men de fleste blev ført til hospitaler i København. I de efterfølgende dage blev listerne over de sårede og døde trykt i pressen.

Hvordan kunne det ske

Ulykken gjorde et stort indtryk i samtiden. Jernbanen var blevet et symbol på fremskridtet, og det var derfor uforståeligt og chokerende, at en så voldsom ulykke kunne ske. Mange mennesker fra nær og fjern tog forbi ulykkestedet for at se og prøve på at forstå, hvad der var sket på Gentofte Station. I dagspressen blev den tragiske ulykke malende beskrevet, blandt andre Herman Bang skrev en medrivende beretning fra ulykkestedet. Der blev udgivet en skillingsvise ”Vidunderlig frelse fra Døden ved Jernbaneulykken i Gjentofte” i 3.000 eksemplarer, som blev revet væk. Prinsesse Marie, som om sommeren boede på Bernstorff Slot, tog initiativ til en velgørenhedsaktion til fordel for ulykkens ofte og efterladte.

Overså et stopsignal

Ansvaret for ulykken blev lagt på Helsingørtogets lokomotivfører, som havde overset et stopsignal uden for Gentofte Station. Han anførte, at togets vakuumbremse havde svigtet, da han i sidste øjeblik forsøgte at afværge ulykken. Han fik efterfølgende fire måneders fængsel. Den tragiske ulykke fik for en tid alle jernbaners passagertal til at falde.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv