Gentofte Sø - fra drikkevandsreservoir til rekreativ oase

Siden stenalderen har der været bosættelse ved Gentofte Sø. Forstavelsen i Gentofte menes at være afledt af ”Giofn”, som betyder ”den givende”, hvilket henviser til søens store rigdom på fisk. Landsbyens placering har derfor været ideel med frisk vand og fisk fra søen og mulighed for at dyrke de omkringliggende jorder.

Drikkevand til København

Det var dog ikke Gentoftes bønder, der havde råderet over søen. Kirken ejede det meste af jorden omkring søen. Efter Reformationen i 1536 kom Gentofte Sø under kongemagten, som dermed havde retten til jagt og fiskeri. På Christian den 4.’s tid kom karperne, også kaldet ”herrefisk”, til kongens fine tafler fra Gentofte Sø.

Kongemagten havde tidligt planer om at forbedre Københavns vandforsyning. Det skulle blandt andet ske ved at lede vand til hovedstaden fra de nærliggende søer, herunder også fra Gentofte Sø via Emdrup Sø.

De lokale bønder udførte gravearbejdet mod, at de fik lov til at tappe vand fra Gentofte Sø. I 1580 lod kong Frederik den 2. Caritas Springvandet opføre på Gammel Torv – og det sprang med vand fra Gentofte Sø! Gentofte Sø blev dermed et betydningsfuldt led i hovedstadens vandforsyning.

Retten til Gentofte Sø

I tørkeperioder skete det, at Gentofte Sø til lokalbefolkningens store ærgrelse blev delvist drænet af hovedstadens indbyggere. København var heller ikke tilfreds med vedligeholdelsen af søen og bad om, at Gentofte Sogneråd fik opsat bomme for at holde kreaturerne væk fra søen. Det gav gennem tiden et noget anspændt forhold mellem Københavns Vandforsyning og sognerådet i Gentofte. Først i 1913 kom et forlig i stand. Søen er i dag ejet af Københavns Kommune, men bliver vedligeholdt af Gentofte Kommune.

En del af Københavns befæstning

I sidste halvdel af 1800-tallet indgik Gentofte Sø og Brobæk Mose som et led i Københavns befæstning. Søen var en del af den såkaldte Søndre Oversvømmelsesplan, som skulle hindre en fjende i at trænge ind i hovedstaden nordfra. Det skulle ske ved at sætte store landområder under vand.

Skotske strømper

Gentofte Sø har også tiltrukket industri – dog i et meget begrænset omfang. I 1795 etablerede skotten Mitchell en strømpefabrik nær søen. Han fik tilladelse til at lede vand fra Gentofte Sø til sit blegeri, mod at spildevandet ikke blev ledt tilbage i søen. I hundrede år producerede Mitchells strømpefabrik maskinfremstillede strømper ved søen. Der lå også flere landbrugsejendomme og lystgårde ned til Gentofte Sø, blandt andet Kløckers Gård, som i dag indgår i plejehjemmet Kløckershave. Fra omkring 1900 forsvandt industrien, lystgårdene og landbrugsgårdene, da udstykningen af villagrunde tog fart.

Gentofte Sø i dag

Gennem årene er der til stadighed foretaget justeringer og forbedringer af sti- og sømiljøet. I dag er det for eksempel muligt at gå de 2,5 km rundt om søen. Alle kan nyde de smukke omgivelser på gå- eller løbeture. Det er også muligt at tage på sejl- eller fisketur på Gentofte Sø.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv