Mariebjerg Kirkegård

Mariebjerg Kirkegård

Mariebjerg Kirkegård blev anlagt i årene 1926-1933 som kommunal centralkirkegård for Gentofte Kommune og indviet i 1936. Kirkegården er skabt af landskabsarkitekten Gudmund Nyeland Brandt. Den har et areal på 266.000 m2 (ca. 25 ha).

Kirkegården er opført i klassicistisk stil og efter en streng geometrisk grundplan. Alléerne skaber to rektangler, yderst en rektangulær allé beplantet med skovfyr, inderst en rektangel med søjleavnbøg. To alléer med hvidpil og spidsløn løber på tværs af de to rektangler.

Kirkegårdens omtrent 50 gravrum er desuden underinddelt med store takshække. Kapel og krematorium blev opført af arkitekt Fritz Schlegel i 1936. Kapellet blev udvidet i 1959.

Mariebjerg Kirkegård er unik i sin måde at sammentænke gravplads og kirkegård og har tjent som inspirationskilde både i Danmark og udlandet. Det enkelte gravsted er nedtonet til fordel for helheden. Blandt andet derfor er den medtaget i den danske kulturkanon i kategorien arkitektur.

Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.