Ordrup Kirkegård og kommunegartner G.N. Brandt

I tiden omkring 1900 oplevede Gentofte en kraftig befolkningsmæssig udvikling. De gamle gårdes jorder blev udstykket til nye villakvarterer og etagebyggeri og nye folk flyttede til. Den store befolkningstilvækst gjorde det nødvendigt at bygge kirker og kirkegårde. I 1872 opførtes Ordrup Kirke, og i 1892 anlagdes Ordrup Kirkegård – på en bar mark.

Gartner Brandt og Ordrup Kirkegård

Ordrup Kirkegård regnes for at være en af de smukkeste kirkegårde i landet. Den blev hovedsagelig anlagt af Gentoftes kendte kommunegartner, G.N. Brandt (1878-1945), og den regnes for at være et af hans hovedværker. Den overgås kun af et af hans andre hovedværker, Mariebjerg Kirkegård, som er med i Kulturministeriets kanon for arkitektur. Brandt var født i en gartnerfamilie, han blev selv uddannet gartner og cand. phil. ved Københavns Universitet. I 1910-1927 var han ansat som graver ved Ordrup Kirkegård, og han førte som kommunegartner tilsyn med kirkegården indtil sin død i 1945.

Naturen ind på kirkegården

Brandts ideer om kirkegårdsanlæg var nye i samtiden, og han blev betragtet som en foregangsmand indenfor kirkegårdsarkitektur. Han ønskede at kombinere elementer fra den danske natur: skoven, dens lysninger, enge og overdrev. Samtidig ville han skabe en sammenhæng mellem kirkegård og gravsteder og mellem enhed og helhed. Det er lykkedes til fulde på Ordrup Kirkegård. Her finder man også kirsebærgangen, som i blomstringstiden er et yndet udflugtsmål for Ordrups borgere. Kapellet blev indviet i 1926. Det er tegnet af professor Edvard Thomsen, og relieffet på kapellet er lavet af Utzon-Frank. Kapellet er ikke længere i brug.

Kunstnernes kirkegård

Den første begravelse fandt sted den 22. juli 1892, og siden har kirkegården betjent befolkningen i Skovshoved, Ordrup og Charlottenlund. Mange af kirkegårdens grave er registreret som bevaringsværdige, og der er gravsteder for mange berømtheder, blandt andre Hilmar Baunsgaard, Frits og Osvald Helmuth, Arne Jacobsen, Hans Kirk, Ebbe Munck, Preben Neergaard, Axel Poulsen og Poul Reichardt.

Rekreativt område

I dag fungerer kirkegården i stor udstrækning som park og rekreativt område. En tur gennem Ordrup Kirkegård fortæller mange gode og spændende historier om Gentoftes kulturarv. Brandt selv blev også stedt til hvile her, og man kan se hans familiegravsted samt det sted, hvor hans villa lå.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv