Hellerups egen bladsælger

En sommermorgen 1904 startede Gustav Jensen (1884-1943) sin virksomhed som bladsælger på hjørnet af Strandvejen og Onsgårdsvej i Hellerup. Den første dag lagde han ud med blot én avispakke under armen. Den havde han hentet på cykel klokken 4 om morgenen inde fra København. Men snart var en avisstak ikke nok, når både de rejsende og fastboende skulle forsynes med dagens nyheder.

Avis til sporvognsturen

Avissalget foregik ved den såkaldte sporvogns-takstgrænse, som var et trafikalt knudepunkt. Den markerede overgangen til Hellerup, og det var hertil, at sporvognsbilletten fra København gjaldt. Skulle man videre med sporvognen, måtte man betale ekstra. I 1913 blev takstgrænsen flyttet fra Onsgårdsvej til Callisensvej, og Gustav Jensen fulgte med. Med stor flid og arbejdsomhed opbyggede han sit avissalg med centrum i hjertet af Hellerup, som på det tidspunkt var inde i en rivende bymæssig udvikling.

I sne og slud skal avisen ud

Til 25-års jubilæet den 30. juni 1929 kunne man i avisen læse: ”Selv ikke naar Sneen i mange Graders Kulde føg hen ad Strandvejen paa Vinterdage, kunde det bringe ham til at vige Pladsen ved Callisensvej… Han gav blot den lodne Kabuds et ekstra Tryk ned over Ørene og betjente saa i øvrigt Kunderne med sit urokkelige gode Humør.” Når Gustav Jensen sluttede sit avissalg hver aften, var han hurtigt hjemme. Han boede i en lejlighed med sin familie lige i nærheden på Sofievej 1. Udover Gustav Jensen bestod familien af hustruen Augusta Ingeborg og deres fire børn. De to sønner hjalp til med at sælge aviser.

Villa Ingeborg

Familien havde så meget succes med at sælge aviser og blade, at de i 1924 kunne flytte fra lejligheden til en villa på Cottagevej 1. Villaen hed Ingeborg, og var opkaldt efter hustruen. I 1943 døde Gustav Jensen, og sønnen Poul Jensen, der allerede var godt inde i forretningen, tog over. Han førte den videre frem til den 31. juli 1970, hvor bladsalget endeligt stoppede. Dermed var en epoke med aviskiosk på hjørnet af Strandvejen og Callisensvej slut.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv