Julens mange lys

Julen er en højtidsfest, der fejres på den mørkeste tid af året. For at markere vendepunktet mod lysere tider, så handler mange af juletraditionerne i dag om lys.

Jól

Traditionen med jul og lys går helt tilbage til de gamle Nordboere, som fejrede julen som lysets fest, længe før kristendommen kom ind i billedet. De kaldte det jól og fejrede, at lyset begyndte at vende tilbage. Senere blev den nordiske julefest smeltet sammen med Jesus fødselsdag, men julen er stadig en lysfest.

Det første juletræ

Det første juletræ i Danmark blev tændt i 1808 på det sydsjællandske gods Holsteinborg. Mange har nok tænkt, at det var noget underligt noget at tage et grantræ ind i stuen og pynte det med levende lys og stads, men den tyske skik blev hurtig populær blandt borgerskabet og spredte sig derefter til resten af landet. Nogle måtte dog nøjes med en gren i en urtepotte eller en grønkålsplante med lys. Det var billigere end et rigtigt juletræ af gran.

Kalenderlys

Traditionen med kalenderlys med et lys forsynet med 24 mærker fra den 1. december til den 24. december kommer fra Tyskland og vandt indpas i Danmark i 1930’erne. I dag har de fleste familier et kalenderlys, og mange vil sikkert erindre fra deres skoletid de 24 lys på tavlen, som blev tændt et efter et af en udvalgt elev.

Adventskranse

De fleste familier og skoler har også en adventskrans. Inspirationen til denne tradition kom fra Tyskland til Sønderjylland omkring 1900. Specielt under besættelsen blev den et nationalt symbol med sine røde bånd og hvide lys. På de fleste skoler i Gentofte mødes eleverne til morgensamling, hvor adventskransens lys tændes, mens der synges julesalmer, og hjemme tændes lysene på søndagene i advent.

Lucia-piger med lyskranse

Luciaoptog er en svensk tradition, hvor de unge piger klædt i hvidt med lyskrans i håret går i optog og synger luciasangen. Legenden siger, at det var den hellige Lucia, der satte lys i en krans på sit hoved for at have begge hænder fri, når hun bragte sine kristne venner mad under deres skjul i nogle bjerghuler. Den første danske luciabrud finder vi i 1944, og i dag er Lucias lysoptog en fast del af juletraditionerne på skoler, ældreinstitutioner og kulturinstitutioner.

Elektriske julelys

Det første danske, udendørs juletræ med elektriske lys blev tændt på Københavns Rådhusplads i 1914. Omkring 1920 så man det første private indendørs juletræ med elektrisk lys. Det var dog først med velstandsstigningen i slutningen af 1950’erne, at elektriske lys kunne købes til en overkommelig pris og blev for alle.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv