Kartoffelferien

Efterårsferien blev tidligere kaldt kartoffelferien eller roeferien, for i det gamle landbrugssamfund skulle kartofler og roer op af jorden om efteråret, og alle skulle hjælpe til - børn såvel som voksne.

Kartoffelferien blev indført i 1899, for at skolebørnene kunne holde fri i én fælles uge, i stedet for at eleverne blot udeblev fra skole på forskellige tidspunkter om efteråret. Skolerne holdt således lukket i uge 42, så børnene havde fri på samme tid og kunne hjælpe til på gårdene med det nødvendige og hårde markarbejde.

Eleverne havde godt nok fri fra skole, men der var ikke tid til at ligge på den lade side. Hver dag stod på hårdt fysisk markarbejde fra tidlig morgen til sen aften, for alle var afhængige af, at kartoflerne og roerne kom op af jorden til tiden.

Det var egentlig sent på året at lægge kartoffelferien, men det skyldtes, at man dengang brugte mere melede kartoffelsorter, der kunne vokse sig store over en længere periode. Det vigtigste var nemlig at få så stort et udbytte som muligt, og det var derfor mindre vigtigt med små og mere kogefaste kartofler. Kartofler skulle dengang mætte og ikke blot serveres som delikatesser - som i dag!

Kartoffelhøsten på Gentoftes gårde

Når kartoffelhøsten gik i gang på Gentoftes mange landbrugsgårde, betød det hårdt arbejde for de børn, som boede på gårdene, og som skulle hjælpe deres forældre med at få høsten i hus. Der var heller ikke her i Gentofte frihed til sjov og leg.

Efterhånden som landbrugsdriften kom under afvikling i Gentofte, og jorderne blev udstykket til mere bolig- og bymæssige områder, udviklede kartoffelferien sig mere og mere til en ’rigtig’ efterårsferie med afslapning, sjov og spas. Og kartofler blev noget, man købte i butikkerne.

Kartofler i skolehaverne

Gentoftes skolebørn fik i stedet mulighed for at lære om kartofler, roer og grøntsager i de såkaldte skolehaver, som efter århundredeskiftet blev etableret på mange af kommunens skoler som en del af undervisningen.

I dag er efterårsferien en veletableret skoleferie, hvor mange familier slapper af og laver en masse sjove aktiviteter sammen.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv