Christiansholms Batteri

Christiansholms Batteri

Christiansholms Batteri blev opført i årene 1887-92 som et fæstningsanlæg på Nordfronten, der var en del af Københavns befæstning. Batteriet kunne i kraft af sin placering både tage del søforsvaret og dække den sydlige del af oversvømmelsen samt den sydlige del af Dyrehaven.

Fortet var trekantet med en voldgrav omkring. Fortet var forbundet med Vestvolden via et tog, som i nødstilfælde kunne bringe forstærkning. Batteriet blev nedlagt i 1920. Efterfølgende har det været benyttet til så forskellige formål som bananmodneri og depot for røntgenplader.

Fortet er i dag udstykket til villaer, og de fire huse, der bygget umiddelbart ovenpå batteridækket, har kældre i de gamle kasematter. Hvidørevej løber foran batterilinjerne, hvor der engang var voldgrav (også kaldet strubegraven).