Hvidøre Batteri

Hvidøre Batteri

Hvidøre Batteri blev opført 1892 som et led i søbefæstningen, der udgjorde den vestlige front i Københavns befæstning. Opgaven var at forhindre en eventuel fjende i at passere Hvidøredalen og angribe ind i ryggen på Nordfronten.

Hvidøre Batteri var et jordanlæg med et ammunitionsmagasin i beton. Der var plads til fire 17cm-kanoner. Da batteriet blev nedlagt i 1922, blev der opført villaer på området. Ammunitionsmagasinet eksisterer dog stadig og ligger som en slags kælder under en villa for enden af Rosavej.

De opstillede kanoner er ikke autentiske, men sandsynligvis belgiske kanoner, der aldrig har været brugt i Danmark.