Øregård Park

Øregård Park er anlagt i romantisk engelsk landskabsstil i starten af 1800-tallet omkring Øregård, der i dag fungerer som museum. Her kan du spadsere på de mange stier og gå gennem forskellige bevoksninger med skift mellem lys og skygge.

Øregård Park

Oregaard, som ejendommen oprindelig hed indtil det 19. århundrede, er en af de første udflyttede gårde, som blev udskiftet fra det Bernstorffske gods i 1765.

I 1806 købtes ejendommen af landeværnskaptajn og grosserer Johannes Søbøtker, som opførte den nuværende hovedbygning og samtidig anlagde parken.

Kommunen erhvervede i 1917 Øregården. I 1918 åbnedes den 5,1 ha store park for offentligheden.

I hovedbygningen indrettedes Topografisk Museum, som åbnedes i 1921. Bygningen, som blandt andet rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling, drives i dag som en selvejende institution, med skiftende udstillinger.