Ordrup Børneasyl

Ordrup Børneasyl

Ordrup Asyl blev oprettet i 1860 af fremtrædende borgere med præsten ved Gentofte Kirke i spidsen. Asylet tilbød pasning i dagtimerne til de mange børn i området, hvor forældrene arbejdede på de omkringliggende gårde, landsteder og småhåndværk.

I 1863 forærede major Sass sit landsted på Ordruphøjvej til børneasylet – på det sted hvor børneasylet ligger i dag. Den nuværende bygning blev opført i 1898 i gammel-gotisk stil. Midlerne – ca. 25.000 kr. – til husets opførelse kom fra en af Gentoftes rigeste mænd, etatsråd Jacob Moresco, som boede på det nærliggende landsted Adelaide.

Bygningen rummer stadig en børnehave. I vaskerummet finder man mindetavler, der fortæller om de mange donationer asylet har modtaget gennem tiden, bl.a. fra kong Christian den 9. og dronning Louise.