Skovshoved Sangforening i 125 år

Skovshoved Sangforening ”Øresund” kunne i 2007 fejre sit 125 års jubilæum. Sangforeningen blev stiftet i vinteren 1882 af en kreds af mænd i Skovshoved, og kvinder var ikke velkomne. De fleste af medlemmerne var lokale fiskere i Skovshoved. Formålet var ”at uddanne de syngende medlemmers stemmer ved udøvelse af flerstemmig sang”.

Uden sko ingen sang

Når foreningens medlemmer mødtes hver lørdag aften til ”sangøvelse”, var det var iført stadstøjet. I 1892 blev det understreget, at når man mødtes, så skulle medlemmerne bære sko. Forbrød man sig imod reglementet, vankede der en bøde på 10 øre.

Socialt fællesskab i Skovshoved

Foreningen har udover at danne rammen om sangundervisning og sangoptrædener også fungeret som et socialt og kulturelt fællesskab i Skovshoved. Sangforeningen arrangerede en lang række arrangementer, blandt andet foredrag, skovture, fastelavnsfester og revyer. Karnevalsfesterne i Skovshoved var kendt i hele kommunen. I 1936 blev det også til en radioudsendelse sammen med ”Brage” og ”Overbys Minde”.

Kvinderne ind i koret

I 1960’erne kom kvinderne med i koret, som dermed blev et blandet kor. At kvinderne kom med, tilførte sangforeningen den helt nødvendige liv og gejst. Sangforeningen er stadig en levende del af livet i Skovshoved, og sangforeningens kor optræder ved mange lokale begivenheder. Sideløbende med sangforeningens mange aktiviteter har Skovshoved gennem tiden huset mange sangere, versemagere og komponister.

Skovsernes sangkultur

Sangkulturen i Skovshoved har således traditioner, der rækker langt tilbage i tiden. Fra 1938 kunne man høre den særlige Skovservals, som mange skovsere betragter som Skovshoveds nationalsang. Sangforeningen ”Øresund” har således gennem årene været en væsentlig faktor i livet i Skovshoved og i den særlige skovserkultur.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv