Charlottenlund Slot

Charlottenlund Slot

Charlottenlund Slot er opført til og opkaldt efter Christian den 6.’s søster, Charlotte Amalie. Slottet var en udvidelse og en ombygning af det daværende lystslot, Gyldenlund. Ombygningen fandt sted i 1731-33, og slottet fremstod i 1733 som et barokslot.

Slottet skiftede endnu engang udseende, da kronprinseparret Frederik den 8. og Louise flyttede ind i 1869. Arkitekten Ferdinand Meldahl forandrede over to omgange slottet i perioden 1880-83, og det fremstår i dag som et renæssanceslot.

Christian den 10. og hans bror Carl, den senere kong Håkon af Norge, blev begge født på Charlottenlund Slot, men i 1935 ophørte kongefamilien med at benytte slottet.

Siden 1936 har Danmarks Fiskeriundersøgelser holdt til her. Slotshaven var oprindelig en barokhave, men undergik som slottet en omlægning i 1880’erne til romantisk stil.

Slottet er lukket for offentligheden, dog benyttes dele af det til kulturelle arrangementer. Parken er frit tilgængelig.