Skovgården - et centrum for kultur og debat

Skovgården i Ordrup har gennem tiden været et midtpunkt for tidens kunstnere og debattører, senere blev den flyttet, og i dag ligger Skovgårdsskolen på stedet.

Inden Skovgårdsskolen blev opført på Skovgårdsvej 56 omkring 1950, lå der på grunden et smukt og fornemt landsted, som gennem tiden samlede den kulturelle og politiske elite til fester og sammenkomster. Da skolen skulle bygges på grunden, blev landstedet heldigvis bevaret og genopført på en ny adresse på Krathusvej 36.
 

Kulturen mødes på Skovgården

Skovgården blev opført som landsted omkring 1820. I 1831 købte storkøbmand og grosserer Hans Puggaard og hans hustru Bolette ejendommen. I familien Puggaards stuer mødtes guldalderens malere og kunstnere: C. W. Eckersberg, Vilhelm Marstrand, Bertel Thorvaldsen, Michael Gottlieb Bindesbøll og H. W. Bissen. Her midt i de naturskønne omgivelser i Ordrup Krat kunne de vende blikket fra den tidløse, idealiserende kunst og i stedet zoome ind på deres egen samtid og virkelighed.

De politiske debatter længe leve

Da husets datter Marie i 1844 giftede sig med politikeren Orla Lehmann begyndte også mange af datidens fremtrædende politiske personligheder at komme til selskaber i huset. Der har - i Skovgårdens stuer - helt sikkert været mange heftige politiske debatter, for Lehmann var nemlig en af de mest fremtrædende politiske skikkelser i den liberale opposition mod enevælden og for en fri forfatning.

En folkehøjskole

Efter Puggaards død i 1866 overtog hans barnebarn Margrethe Lehmann huset sammen med sin mand litteraturhistorikeren Gotfred Rode. I huset skabte Rode et samlingssted for tidens debattører, især havde han en stor vennekreds blandt tidens grundtvigianere og nationalliberale. I 1874 oprettede han en folkehøjskole på stedet, som fungerede indtil hans død i 1878.

En kulturtradition fortsætter

I 1880 købte Gyldendals ejer F. V. Hegel Skovgården, som han først og fremmest ville bruge som sommerbolig sammen med sin søn Jacob og svigerdatter Julie. Således videreførte familien Hegel de stolte traditioner på Skovgården som centrum for kulturelle sammenkomster, og det fortsatte helt frem til 1920’erne. Siden stod ejendommen uden faste beboere i en årrække.

Skoleplaner og Skovgården flytter

I 1940'erne overtog Gentofte Kommune ejendommen. Planen var at bygge en skole midt i det så børnerige område, som var vokset frem med kvarterets stærke udbygning i 30’erne. Der var imidlertid et problem: den gamle hovedbygning var fredet! Løsningen blev, at hver en sten fra hovedbygningen nænsomt blev flyttet til en ny adresse på Krathusvej 36, hvor man i dag kan se Skovgårdens smukke, gamle hovedbygning, - flot renoveret af arkitekt Mogens Lassen.

Skovgårdsskolen

På Skovgårdens oprindelige grund opførtes Skovgårdsskolen med Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen som arkitekter i 1949-57. Skolen blev indviet i 1951. Man må så håbe, at noget af al den visdom og viden, der gennem tiden blev skabt og udvekslet på Skovgården, på en eller anden måde lever videre i nutidens børn og unge på Skovgårdsskolen.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv