Hellerup Søbadeanstalt

Tidligere, hvor ikke alle boliger havde eget bad, måtte mange tage bad på den lokale badeanstalt eller ligefrem en iskold dukkert på den nærliggende søbadeanstalt.

Hellerup fik tidligt sin helt egen søbadeanstalt, som hed Møllers Badeanstalt og lå for enden af Onsgårdsvej. Badeentreprenør Andreas Møller blev i folkemunde kaldt ’Bade-Møller’.

Der var orden på tingene, så på badeanstalten foregik damebadning og herrebadning strengt adskilt. Derfor var der i starten forskellige åbningstider for damer og herrer, og senere kom der adskilte herre- og dameafdelinger.

I forbindelse med anlæggelsen af Hellerup Lystbådehavn i 1910-12, blev badeanstalten overtaget af Gentofte Kommune. Den skiftede senere navn til ’Mågen’, og omkring 1948 fik den så navnet Hellerup Søbadeanstalt.

Mange lokale Hellerupborgere benyttede søbadeanstalten flittigt, men den blev også brugt til svømmeundervisning.

Svømmeundervisningen

Skolernes svømmeundervisning foregik omkring århundredeskiftet også ved søbadeanstalterne, hvor kommunen lejede sig ind i de private badehuse og anstalter. I begyndelsen var svømmeundervisningen kun for drenge. Tanken om at også piger skulle kunne svømme va på det tidspunkt helt uden for mulighedernes grænse.

Der kom først rigtig gang i skolernes svømmeundervisning i 1920, da kommunen ansatte kaptajn og senere oberstløjtnant Holger Nielsen som kommunal idrætsinspektør. Han havde i 1891-1914 været ansat som lærer ved Ordrup Latin- og Realskole. Nu skulle han føre tilsyn med gymnastik- og svømmeundervisningen på kommunens skoler, og som noget helt nyt satte han livredning og kunstigt åndedræt på skemaet.

Holger Nielsen var en ildsjæl og udviklede området gennem sine 25 år i stillingen, han brændte især for undervisningen i livredning. Han havde også en stor drøm om et stadion, så ”Ungdommen kunne benytte Idrætspladsen baade til Uddannelsen af Legemet og Opdragelsen af deres Karakter”, som han senere udtalte, da Gentofte Stadion blev en realitet i 1942.

Størstedelen af svømmeundervisningen blev i slutningen af 1960’erne flyttet til den nyopførte og moderne Kildeskovshal. Og Hellerup Søbadeanstalt blev endeligt nedlagt i 1969.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv