Sommerstemning ved Tuborg

Den store Tuborgflaske stammer fra Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling, som blev afholdt i 1888 i København. På denne stort anlagte og meget ambitiøse udstilling demonstrerede borgerskabet sin position, styrke og selvbevidsthed. Man talte ligefrem om, at begivenheden forventedes at ”give en ny Virkelighed til Københavns blegnede Drømme om at være en Verdensby …”

Symbol på fremskridtet

Tuborgflasken var tegnet af arkitekt Viggo Klein. Som noget helt nyt og moderne var udstillingsflasken udstyret med en indvendig elevator, der bragte borgerskabets fine damer og herrer op til udsigten fra flaskens kapsel. Når mørket sænkede sig over Tivoli, hvor flasken var opstillet, lyste flaskens top op med elektrisk lys! Tuborgflasken blev ikke blot et symbol på bryggeriet, men den symboliserede også, at den teknologiske og industrielle udvikling for alvor var kommet til Danmark.

Oplev Tuborg indefra

Efter udstillingen blev flasken opstillet ved Tuborg Bryggerierne lige ved hjørnet af Carolinevej og Strandvejen – nu dog uden elevator. Det kostede fem øre at opleve flasken indefra, men hvis man bagefter nød et glas øl i Tuborgpavillonen, fik man femøren tilbage. Tuborgpavillonen blev åbnet af Tuborg Bryggerierne i 1880’erne. Mange gjorde ophold her for at få hestene vandet og for at nyde en kold forfriskning. Pavillonen var derfor et populært udskænkningssted og kendt som et godt spisested. Senere ankom mange af gæsterne på cykler. I 1925 lukkede pavillonen, da Strandvejens andre restauratører klagede over konkurrencen fra deres egen ølleverandør. Siden fungerede bygningen som bilværksted og udstillingslokale, indtil den blev revet ned i 1934.

30 tons ølflaske

I forbindelse med festligholdelsen af Industrirådets 150 års jubilæum og flaskens 100-års jubilæum i 1988 blev den 30 tons tunge flaske flyttet ind på Rådhuspladsen. Da flasken atter kom tilbage til Gentofte, fik den en ny placering ved Tuborgs hovedsæde. I 2003 blev den gamle populære flaske renoveret, og i dag står den ved Strandvejen 40.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv