Tjørnegårdskolens indvielse i 1925

Efter Første Verdenskrig oplevede Gentofte Kommunes vestlige områder en kraftig befolkningstilvækst. Der var derfor blevet trangt på Vangede Skole. Der var ingen mulighed for at udvide de eksisterende skolebygninger, og derfor besluttede kommunen at opføre Tjørnegårdsskolen. Senere fulgte andre skolebyggerier: Dyssegårdsskolen i 1932, Bakkegårdsskolen i 1935 og Mosegårdsskolen i 1950.

Opført på Tjørnegårdens jorder

På en kold vinterdag den 7. januar 1925 blev Tjørnegårdsskolen indviet. Tjørnegårdsskolen fik sit navn fra Tjørnegården, på hvis jorder skolen blev opført. Tjørnegården selv fik navn efter Tjørnebjergene, som var den største af de agre, der tilhørte gården. Den første ejer af Tjørnegården var Christen Mortensen. Senere ejere var Peder Pedersen, Thomas Mangor, hofjæger Hans Stephan Lesberg og Peter Ritzau.

Fra landbrug til teglværk

Efter 1848 var der ofte ejerskifte, og gården fungerede nærmest som en lystgård med teglværksdrift. I 1891 blev Tjørnegården købt af Ny Kalkbrænderi A/S og i 1912 af Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Da Gentofte Kommune erhvervede Tjørnegården med 55 tdr. land omkring 1920, henlå store arealer som gamle lergrave. På de tidligere lergrave anlagde kommunen senere Gentofte Stadion, tegnet af arkitekt Arne Jacobsen og indviet i 1942. På Tjørnegårdens arealer mod Brogårdsvej byggede man Tjørnegårdsskolen, og derudover opførte man De Samvirkende Menighedsplejers Hjem i 1925 og Nordisk Insulinlaboratorium i 1932.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv