Tyske flygtninge i Gentofte under Anden Verdenskrig

Under Anden Verdenskrig kom der næsten en kvart million tyske flygtninge til Danmark, og i Hovedstadsområdet alene var der ca. 60.000. De 6.267 kom til Gentofte Kommune.

På flugt fra krigen
De tyske flygtninge var på flugt fra den sovjetiske hærs offensiv. Det lykkedes mange af dem at nå frem til tyske havnebyer langs Østersøen, hvorfra de blev sejlet til Danmark. Nogle dage kom der mere en 10.000 flygtninge, og de var i en elendig forfatning.

Den tyske besættelsesmagt havde ansvaret for flygtningene. Den sørgede for midlertidig indkvartering i københavnske bygninger, inden flygtningene skulle sendes videre ud i landet og til baraklejre. Flygtningene blev ved med at strømme til Danmark gennem foråret 1945, og de tyske besættelsesmyndigheder mistede kontrollen med situationen. Mange flygtninge fik ikke mad, de syge blev ikke behandlet og tusinder døde.

Tyske flygtninge i Gentofte
Den 26. marts begyndte indkvarteringen af flygtninge her i Gentofte. Den tyske besættelsesmagt inddrog med kort varsel mange af kommunens skoler og idrætshaller til indkvartering af flygtningene. Først Tranegårdsskolen og Øregaard Gymnasium, og senere også Hellerup Skole, Ordrup Skole, Tjørnegårdsskolen, Dyssegårdsskolen og Gentofte Statsskole og flere andre steder.

Modvilje mod flygtninge
De tyske flygtninge kom til Danmark i besættelsens hårdeste måneder, og der gik ikke en dag, uden at man kunne læse i avisen om henrettelser af danske modstandsfolk, mord på uskyldige og om danskere i koncentrationslejre i Tyskland. Der var derfor ikke stor medfølelse med de tyske flygtninge.

Indkvarteringen
Efter befrielsen i maj 1945 overtog de danske myndigheder ansvaret for de 240.000 tyske flygtninge, og der kom efterhånden mere styr på forholdene. Voksne flygtninge fik dagsrationer på 2.000 kalorier, og senere steg det til 2.800 pr. dag. Alle fik også udleveret en seng med halmmadras. Mange steder blev der arrangeret skoleundervisning for børn og flere steder foredrag og underholdning.
 
Flygtningene samles i lejre
De danske myndigheder ønskede at sende flygtningene hjem så hurtigt som muligt. Men forholdene i Tysk land var kaotiske, og i mellemtiden skulle der findes en løsning med de overfyldte skoler og idrætshaller. Løsningen blev at samle flygtningene i større lejre med træbarakker, blandt andet på Kløvermarken, ved flyvepladser i Jylland og i Sverige. Lejrene var bevogtede, og det var forbudt for almindelige danskere at omgås tyskerne.

Flygtningene forlader Gentofte
Allerede den 11. maj 1945 blev Øregård Gymnasium rømmet for de tyske flygtninge. I første omgang så der her kunne blive plads til de hjemkomne danskere, som endnu ikke havde en bolig. I august kom turen til Dyssegårdsskolen og senere fulgte de øvrige skoler, og således kunne alle Gentoftes skoler atter tage imod sine elever fra april 1946.

De første tyske flygtninge rejste tilbage til Tyskland i november 1946, - og de sidste i februar 1949.

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv

Billedtekst: De tyske flygtninge forlader Dyssegårdsskolen i august 1945. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte)