År 1800 - 1900

År 1800

Provst H.J.C. anlægger gården "Høeghsminde".

År 1801

Befolkningstallet er 1.962

År 1807

Englænderne angriber. Efter landgang ved Vedbæk om morgenen den 16. august rykker de engelske tropper hen på eftermiddagen ind på Gentofte Kommunes område. englænderne beslaglægger 83.000 nye mursten ved Ordruphøj og opfører et feltbageri. Købanhavns kapitulation underskrives i Hellerup, der var englændernes hovedkvarter.

År 1813

Vilhelm Grøndahl bliver kongelig skovløber ved "Blindeporten" i Charlottenlund Skov. Huset kaldes derefter for "Grøndahlshuset".

År 1819

Dampskibsfarten til Bellevue begynder. Skibet hed 'Caledonia'.

Københavns Amt deles. Ved kgl. Res. af 25. aug. deles Københavns Amt i Nordre og Søndre Birk.

År 1823

Fr. Wiglar opfører sin første stald ved Charlottenlund ("Over stalden" med følgende traktørsted i 1832).

År 1825

Vejbommen på Strandvejen ved 'Slukefter' opstilles.

År 1829

Jægersborg Allé bliver tilgængelig for alle. Tidligere var vejen udelukkende til kongens afbenyttelse.

År 1840

Den første brandsprøjte anskaffes til Gentofte.

År 1841

Omnibustrafik mellem København, Charlottenlund og Lyngby begynder 30. maj.

År 1842

Gentofte Sogneforstanderskab holder sit første møde på Taffelbay.

Christian den. 8 køber Bernstorff Slot, som bliver i kongefamiliens eje indtil 1939.

År 1844

Jægersborg Dyrehave bliver lystskov.

År 1845

Christian den 8. tager i maj første gang på sommerophold på Bernstorff.

Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt åbner 15. juni.

År 1850

Befolkningstallet er 1. februar 3.072.

År 1852

De første brevsamlingssteder oprettes på Ordrup Kro og Skovshoved Kro samt på traktørstederne Slukefter og Bellevue.

År 1853

De første fattiglemmer modtages i Gentofte Fattighus

Koleraepidemi udbryder i Skovshoved 24. juli.

År 1854

Molt Wengel og Høegh Guldberg "opdager" Studenterkilden.

År 1860

Kong Christian den 9.s og Dronning Louises børneasyl ved Ordruphøj oprettes i februar.

År 1863

Klampenborgbanen åbnes for driften 22. juli.

Nordbanen til Lyngby åbnes for driften 1. oktober.

År 1866

Hundredåret for landboreformen fejres ved Bernstorffsstøtten og på Klampenborg den 20. juli 

År 1868

Københavns sporvejsselskab åbner 29. juni hestesporvej til Hellerup (Slukefter).

År 1869

Skovshoved Havn indvies

Kronprins Frederik den 8. og Kronprinsesse Louise tager Charlottenlund Slot til sommerbolig.

Anlægget af Tuborg Havn begynder i juli.

År 1870

De første hestevædeløb afholdes på Eremitageslætten.

Kong Christian den 10. fødes 26. september. på Charlottenlund Slot.

År 1872

Skovshoved skole indvies 3. marts.

Ordrup skole indvies 28. april.

År 1873

Tuborgs fabrikker anlægges.

År 1874

Kommunens første vejmand ansættes 1. marts.

År 1875

Det første Tuborg-øl sendes i handlen 13. juli.

Den første gadelygte i kommunen tændes på privat initiativ i Ordrup.

År 1876

Ordrup kirke (arkitekt Hans J. Holm) indvies 23. juli med kongefamiliens tilstedeværelse.

År 1878

Ordrup politivagt oprettes 1. april.

År 1881

Kommunens første telefonabonnementer tilsluttes den københavnske central i Lille Kongensgade.

År 1882

Brogårdsvej anlægges.

År 1884

Dampsporvognen begynder 23. marts kørslen fra Trianglen til Klampenborg.

År 1886

Anlæggelsen af Garderhøjfortet påbegyndes 27. marts.

År 1888

Charlottenlundfortet anlægges.

De første løb på cykelbanen i Ordrup køres 29. juli.

År 1891

Charlottenlund travbane anlægges. De første løb køres 24. maj.

År 1892

Ordrup kirkegård anlægges.

Hellerup skole oprettes i november.

År 1893

Strandvejs-Gasværket begynder sin virksomhed 21. juni. Samtidig indføres gas til gadebelysning.

År 1894

Ordrup apotek oprettes ved kgl. res. af 1 maj. (Åbnet 1. marts 1895).

År 1896

Gentofte Kommunes Vejviser udkommer første gang.

År 1897

Der oprettes politivagt i Hellerup.

Stor jernbaneulykke ved Gentofte 11. juli.

Kystbanen åbnes for driften 2. august.

År 1898

Dronning Louise dør på Bernstorff slot 29. september.