År 1900 -

År 1900

Kommunens første brandinspektør (C. Bendz) udnævnes 6. juni.

Kommunens første vandværk (ved Mantziusvej) iværksættes 1. juli.

Hellerup kirke indvies 14. okt. (Arkitekt Thorvald Jørgensen).

Hellerup Idræts Klub stiftes 10. december.

År 1901

Befolkningstallet er 1. februar 14470.

Hellerup politivagt bliver politistation.

År 1902

Elektrisk sporvej åbnes i april fra København til Hellerup ved Slukefter.

År 1903

Kommunens første rådhus indvies 27. august.

Skovshoved elektricitetsværk åbnes for driften 7. november.

År 1904

A. P. Bernstorffs statue (A. Poulsen) afsløre i Bernstorffs slotspark 27. september.

År 1906

De tre kongedøtre Kejserinde Dagmar, Dronning Alexandra og Hertuginde Thyra køber Hvidøre og indretter det til sommerbolig.

Politikens distriktsblad (Villabyernes Blad) udkommer første gang i februar.

Vandtårnet på Ræveskovsbakken tages i brug 24. februar.

Slangerupbanen åbnes 19. april.

År 1907

Anlægget af Klampenborg væddeløbsbane påbegyndes (fuldført i 1910).

Gentofte Kommune anskaffer i september den første automobilsprøjte i Norden (Konstrueret af brandinspektør C. Bendz).

År 1908

Det første biografteater i Gentofte åbnes 2. marts.

År 1909

Hellerup brandstation indvies 7. november.

Maglegårdsskolen indvies 8. december.

År 1910

Den første forestilling på friluftteatret i Dyrehaven finder sted 4. juni.

År 1911

Befolkningstallet er 1 februar. 24.691.

Tuborg-Klampenborg Selskabet skifter navn til Nordsjællands Elekstricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA).

År 1912

Hellerup Lystbådehavn tages i brug (anlægget påbegyndt 1910).

År 1913

En del af Gentofte by ødelægges 5. maj ved en voldsom ildebrand.

Mindesmærket ved Femvejen for kong Christian IX og Dronning Louise afsløres 7.september. (Arkitekt A. Clemmensen og billedhugger Bundgaard; indskrift af Vilh. Andersen).

År 1915

Bommene på Københavns Amts veje nedlægges 1. april.

H.I.K.'s sportsanlæg ved Phistersvej indvies i juni.

Hellerup sejlklub stiftes 5. september.

Den første skolebespisning etableres på Ordrup og Vangede skole på lærernes initiativ.

Skovshoved kirke indvies 17. oktober (arkitekt Alfred Brandt).

År 1917

Der indføres renovationsbiler i januar.

Gentofte Kino åbnes i juli.

Øregårdsparken åbner for offentligheden 6. juli.

År 1918

Den kommunale Ungdomsskole oprettes i januar.

"Den spanske syge" hærger i juli og aug. Skovshoved skole indrettes som midlertidigt hospital.

År 1920

Gentofte kommunebibliotek åbner i januar. sine udlånslokaler på Øregård.

År 1921

Øregård Museum indvies 13. august.

År 1922

Skovshoved sejlklub stiftes 25. august.

År 1923

Plakatsøjler opsættes.

Skoletandklinikken på Hellerupvej oprettes 1. novmeber.

År 1925

Tjørnegårdsskolen indvies 7. januar.

År 1926

Kommunebiblioteket bliver centralbibliotek for Københavns Amt. Det bliver det første centralbibliotek i Danmark, der anskaffer bogbil.

Vangede kirke indvies 25. maj.

NESA's hovedtransformatorstation ved Ørnegården anlægges.

Falcks redningsstation på Ørnegården åbnes 1. oktober.

Messiaskirken indvies 17. oktober.

Strandteatret åbner 26. december.

År 1927

Gentofte Amtssygehus modtager sine første patienter 19. januar.

Trollylinien ad Kildegårdsvej åbnes for trafikken 1. februar.

År 1930

Kommunebiblioteket på Øregårds Allé indvies i august.

År 1931

Befolkningstallet er 51.235.

År 1932

Tranegårdsskolen indvies 16 august.

Dyssegårdsskolen indvies 8. september.

År 1933

Blidahpark opføres.

År 1934

Oberst Parkov vælges 27. marts til kommunens første borgmester.

År 1935

Bakkegårdsskolen tages i brug 7. januar.

Grundstenen til det nye rådhus lægges 27. marts.

Høeghsmindeparken opføres.

Klampenborg strandpark indvies 16. juli.

Gentofte Rotary Klub stiftes 18. oktober.

År 1936

Mariebjerg kirkegård indvies 6. oktober.

Gentofte Kommunes nye rådhus indvies 17. december.

År 1937

Skolelæger ansættes fra 1. januar.

Kommunalbestyrelsen holder 19. januar sit første møde i det nye rådhus.

Skovriderkroen opføres.

År 1938

Kommunens første fritidshjem indvies på Bakkegårdsskolen 19. maj.

Søgårdsskolen oprettes i auguat.

Gentofte kommunes mejeriforening stiftes 16. august.

Skovshoved nye havn tages i brug 28. september.

Mindesmærket for Kong Frederik VIII og Dronning Louise i Charlottenlund slotspark afsløres 31. oktober.

Kystvejen indvies 6. december.

År 1939

Kommunen ansætter sundhedsplejersker fra 1. februar.

Danmarks Akvarium indvies 21. april.

År 1941

Jægersborg kirke indvies 7. december.

År 1942

Gentofte Idræts Klub stiftes 11. februar.

Gentofte Stadion indvies 27. september.

Gentofte kommune køber i november ejendommen Adelaïde af grosserer Morescos dødsbo.

År 1945

Radiofabrikken Torotor i Ordrup sprænges i luften den 2. januar af modstandsgruppen BOPA.

Befolkningstallet er 15. juni 81.973.

Gentofte kommune opretter som den første i Danmark et kommunalt vagtværn efter, politiet er sat ud afspillet af værnemagten.

Tuborg schalburgteres den 5. januar klokken 3.33, hvorved kedelhus og maskinhal sprænges i luften.

Ildkamp på Amtssygehuset i Gentofte 17. januar mellem hippofolk og frihedskæmpere, der søger at befri en såret sabotør, som førstnævnte er på sporet af. En ung frihedskæmper dør.

Aurehøj Gymnasiums nye skolebygning på Skolevej 71 indvies 15. februar (arkitekt H. Gottschalck-Hansen).

År 1948

Gentofte kommunalbestyrelse vedtager at gå over til den nye retskrivning, samtidig stryges j i Gjentofte.

År 1949

Central politistation på Kildegårdsvej 71 tages i brug den 16. marts, og de små lokale politistationer i Gentofte, Charlottenlund og Hellerup nedlægges.

Meterologisk Institut flytter 11. november til Gamlehave i Ordrup.

År 1950

Mosegårdsskolen indvies 1. oktober.

Staten eksproprierer Hellerupgård, der stammer fra 1733, som byggegrund for Gammel Hellerup Gymnasium, hvis bygninger ikke længere er tidssvarende.

Befolkningstallet er 7. november. 87.803.

År 1951

Skovgårdsskolen indvies 14. juni. (arkitekter Erling Langkilde og Ib Martin Jensen).

År 1953

Ordrupgårdsamlingen åbner for publikum 30. april.

NESAs sporveje afskaffes 1. juli og erstattes af trolleybusser med eenmandsbetjening.

År 1954

Amtssygehuset anvender den 1. januar, som de første i Danmark, en kunstig nyre. 

Der holdes rejsegilde på det nye vandtårn i Jægersborg 24. juni.

År 1955

Børn i bestemte aldersgrupper vaccineres mod polio.

Grundsten nedlægges til Helleruplund kirke 12. juni.

År 1956

Ordblindeinstituttet, Callisensvej 34 i Hellerup, oprettes 1. marts.

Villabyernes Bio åbner 1. marts.

Det nye Gammel Hellerup Gymnasium på Svanemøllevej tages i brug 1. oktober.

Munkegårdsskolen indvies 6. oktober. (arkitekt Arne Jacobsen).

Helleruplund kirke indvies 2. december.

År 1957

Skovgårdsskolen får 23. maj besøg af dronning Elisabeth den 2 af England, hertugen af Edinburgh og det danske kongepar. Senere på dagen besøger de Eremitageslottet.

År 1959

Der etableres hjemmesygepleje til alle i Gentofte kommune 1. april efter henvisning af egen læge.

År 1960

Befolkningstallet er 26. sep. 88.308.