År 1100 - 1700

Esrum kloster overdrager biskop Absalon en trediedel af Ordrup by

År 1186

Gentofte Kirke opføres. Gentofte Kirke er kommunens ældste bygning. Kirken blev placeret på landsbyens højeste punkt 31 meter over havet.

År 1186

Landsbyen Gentofte opstår. Landsbyen Gentofte nævnes første gang i historien i 1186 som Gefnefofte. Ordet betyder 'jord i særeje'. Det sker, da Pave Urban d. 3. stadfæster Absalons gavebrev til Roskilde Bispestol på bl.a. 'mansio de Gefnetofte', som refererer til Gjentoftegaard, som menes at have ligget på hjørnet af Gentoftegade og Mitchellsstræde.

År 1513

Sigbrit og Dyveke tager ophold på Kongsgården Hvidøre - indtil 1516.

År 1515

Christian den 2.s dronning Elisabeth af Habsburg går i land ved Hvidøre

År 1576

Tycho Brahe modtager på Ibstrup Slot (senere Jægersborg Slot og i dag Jægersborg Kaserne) øen Hven i forlening af Frederik den 2.

År 1583

Kirsten Piils kilde bliver allerede fundet i 1583.

År 1620

Christian den 4. opfører (1609-1620) Ibstrup Slot som sit personlige jagtslot. Det ligner Rosenborg Slot. Senere kommer slottet til at hedde Jægersborg Slot. Det lå der, hvor Jægersborg Kasserne ligger i dag.

År 1645

På grundlag af en Kopskatteliste skønnes Gentofte befolkningstal at være ca. 450.

År 1654

En pestepidemi udrydder op imod halvdelen af Gentofte Sogns beboere.

År 1658

Under Den svenske belejring af København i 1657-1660 besætter den svenske kong Carl Gustavs soldater Københavns omegn. På Ibstrup Slot indkvarteres et regiment soldater.

År 1659

Frederik den 3. pantsætter Ordrup by til skriveren på klædekammeret, Baltser Seckman (genindløst 1664).

År 1670

Jægersborg Dyrehave anlægges.

År 1671

Ibstrup Slot får navnet Jægersborg Slot, som angiver at stedet bliver brugt til kongelige jagter.

År 1681

Christian den 5. anlægger Fasanhaven (nedlagt 1724).