Digitale arkivalier

Fremtidens arkivalier på arkivet

Gentofte Kommune oprettede 1. januar 2013 Gentofte E-Arkiv (§7-arkiv i henhold til Arkivloven), som indsamler og bevarer kommunens digitale arkivalier, samt stiller dem til rådighed for myndigheder, offentlighed og forskning. E-arkivet vejleder også opgaveområderne og institutionerne om arkivmæssige spørgsmål.

Gentofte E-Arkiv er organiseret sammen med Lokalhistorisk Arkiv under Kultur, Unge og Fritid.