Papirarkivalier

Vi har en omfattende samling papirarkivalier fordelt på ca. 450 hyldemeter.

Arkivet har private papirarkivalier fra både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Enkelt af kommunens arkivalier opbevarer vi også.

I Arkivets papirsamling finder du materiale som eksempelvis private dagbøger, mandtalslister, børnehjemsoptegnelser, jubilæumsskrifter fra sportsklubber og karakterlister fra udvalgte skoler i Gentofte.

Vi har desuden en omfattende avis - og udklipssamling af Gentoftes lokalaviser, herunder især Villabyerne.